Бази данни

Как да намерите размерите на базата данни в MySQL / MariaDB сървър за бази данни
Опитвате ли се да намерите кои бази данни във вашия сървър на база данни MySQL / MariaDB имат голямо пространство на таблици?. Хората имат различни пр...
Инсталирайте MariaDB Galera Cluster на Ubuntu 20.04 с ProxySQL
Днешната статия ще разгледаме как да настроите високодостъпен клъстер от бази данни с балансиране на натоварването с помощта на клъстер MariaDB Galera...
Как да конфигурирам репликация на MongoDB в Ubuntu 20.04 | 18.04
В това ръководство ще ви покажа как да конфигурирате MongoDB Replica Set в Ubuntu 20.04 | 18.04 сървър. MongoDB е система за бази данни NoSQL от корпо...
Инсталирайте и конфигурирайте OrientDB на Ubuntu 20.04 | 18.04
В този урок ще ви покажа как да инсталирате OrientDB на вашия Ubuntu 20.04 | 18.04 сървър. OrientDB е водещата в света система за управление на база д...
Инсталирайте MariaDB 10.5 на Ubuntu 18.04 и CentOS 7
Това ръководство ще ви помогне да получите MariaDB 10.5 работи на CentOS 7 / Инсталирайте MariaDB 10.5 на Ubuntu 18.04 сървър?. Към момента на написва...
Инсталирайте PostgreSQL 13 на Fedora 34/33/32/31/30
PostgreSQL е мощна, широко използвана система за управление на релационни бази данни, проектирана да бъде устойчива и устойчива на грешки. Базата данн...
Как да инсталирате Redis на Fedora 34/33/32/31
Добре дошли в нашия урок за това как да инсталирате Redis на Fedora 34/33/32/31. Redis е хранилище с данни с отворен код в паметта с опционални постоя...
Как да инсталирам най-новия сървър Redis на CentOS 7
В този урок ще разгледаме стъпка по стъпка начините за инсталиране на Redis на CentOS 7. Redis е хранилище за структура на данни с отворен код в памет...
Как да инсталирам MySQL 5.7 на Ubuntu 20.04
В нашето ръководство днес разглеждаме как да инсталираме MySQL 5.7 на Ubuntu 20.04 (Focal Fossa) сървър. MySQL е една от най-често използваните систем...