CentOS

Как да конфигурирам репликация на OpenLDAP сървър на CentOS 8
В това ръководство ще разгледаме как да настроим репликация на OpenLDAP доставчик-потребител (официално репликация Master-Slave) на CentOS 8. При този...
Стартирайте Docker Registry на CentOS 7 с Let's Encrypt SSL
Регистърът на Docker е система за съхранение и доставка на съдържание, която съдържа имена на Docker изображения, налични в различни маркирани версии....
Как да инсталирам FreeIPA сървър на CentOS 7
В това ръководство ще разгледаме как да инсталирате FreeIPA сървър на CentOS 7. След като стартирате FreeIPA, проблемите ви с ръчното управление на по...
Как да конфигурирам репликация на FreeIPA на Ubuntu / CentOS
Как мога да конфигурирам FreeIPA репликация?. Имате ли един FreeIPA сървър и се страхувате от една точка на провал?. В тази публикация ще разгледаме п...
Инсталирайте Skype на CentOS 7 | Fedora 34/33/32/31/30
Това ръководство има за цел да ви помогне да инсталирате Skype на CentOS 7 / Fedora 34/33/32/31/30 Linux машина. Стартирането на Skype на CentOS / Fed...
Инсталирайте OpenProject на CentOS 7 и Fedora 34/33/32/31/30
Здравейте добри хора, в тази статия ще ви преведа през стъпките за инсталиране на OpenProject Community Edition на CentOS 7 и Fedora 34/33/32/31/30. O...
Инсталирайте OTRS (OTOBO) билетна система на CentOS 8
OTOBO е интелигентна, пъргава и гъвкава комуникационна платформа и пакет за управление на услуги, базиран на ((OTRS)) изданието на Общността, което бе...
Активирайте SSL криптиране и SCRAM-SHA-256 удостоверяване на парола в PostgreSQL
Настоящите бизнес нужди продължават да напредват поради засилените нарушения на сигурността в световен мащаб. В резултат на това всяка организация вди...
Инсталирайте Python 3.9 на CentOS 8 / CentOS 7
В днешното ръководство ще се научите да инсталирате Python 3.9 на CentOS 8 / CentOS 7 Linux система. Python е език за програмиране с общо предназначен...