Отваря се

Как да добавяте изображения на Glance Cloud към OpenStack

Как да добавяте изображения на Glance Cloud към OpenStack

В този урок ще разгледаме как да добавите VM изображения към услугата за изображения на Openstack Glance. Предполагам, че вече имате работеща настройка на Openstack и услугата поглед работи на възела на контролера.

Какво представлява услугата за изображения на Openstack?

Погледът Openstack позволява на потребителите да откриват, регистрират и извличат изображения на виртуални машини. Местоположението по подразбиране на тези изображения е / var / lib / поглед / изображения / като бекендът му е файл.

Услугата за изображения на Openstack предлага и REST API, който ви позволява да запитвате метаданни за изображения на виртуална машина и да извличате действително изображение. Можете да съхранявате изображения на виртуални машини, предоставени чрез услугата Image на различни места, от прости файлови системи до обектни системи за съхранение като OpenStack Object Storage.

Получаване на изображения с поглед?

Най-простият начин за получаване на образ на виртуална машина, който работи с OpenStack, е да изтеглите такъв, който някой друг вече е създал. Повечето изображения съдържат пакета cloud-init, за да поддържат двойката SSH ключове и инжектирането на потребителски данни.

Ще ви покажа как да добавяте изображения за различни операционни системи, като изтегляте това, което други хора вече са направили. Разбира се, можете да създадете свои собствени изображения, но е по-бързо да получите готови изображения.

Идентификационни данни по подразбиране за вход

По-долу са потребителските имена за вход по подразбиране за екземпляри, създадени от изображенията, добавени скоро.

Debian: debian Fedora: Fedora Ubuntu: ubuntu RHEL: потребител в облака CentOS: centos Coreos: ядро Arch Linux: арх Gentoo: gentoo OpenSUSE: корен Fedora CoreOS: ядро Cirros: потребителско име: цирос Парола: cubswin :)

Примери:

1. Добавяне на изображение на Cirros Cloud към Glance

wget http: // изтегляне.cirros-облак.net / 0.5.2 / cirros-0.5.2-x86_64-диск.img openstack image create \ --container-format bare \ --disk-format qcow2 \ --file cirros-0.5.2-x86_64-диск.img \ Cirros-0.5.2

2. Добавяне на Fedora Cloud Image към Openstack

wget http: // fedora.огледало.ликвидтелеком.com / fedora / linux / releases / 34 / Cloud / x86_64 / images / Fedora-Cloud-Base-34-1.2.x86_64.qcow2 openstack image create \ --container-format bare \ --disk-format qcow2 \ --file Fedora-Cloud-Base-34-1.2.x86_64.qcow2 \ Fedora-34

3. Добавяне на CentOS Cloud Image към Openstack

CentOS 8:

wget https: // облак.centos.org / centos / 8 / x86_64 / images / CentOS-8-GenericCloud-8.3.2011-20201204.2.x86_64.qcow2 openstack image create \ --container-format bare \ --disk-format qcow2 \ --file CentOS-8-GenericCloud-8.3.2011-20201204.2.x86_64.qcow2 \ CentOS-8

CentOS 7:

wget http: // облак.centos.org / centos / 7 / images / CentOS-7-x86_64-GenericCloud.qcow2 openstack image create \ --container-format bare \ --disk-format qcow2 \ --file CentOS-7-x86_64-GenericCloud.qcow2 \ CentOS-7

3. Добавяне на Ubuntu Cloud Image към Openstack

Ubuntu 20.04

wget http: // cloud-images.ubuntu.com / focal / current / focal-server-cloudimg-amd64.img openstack image create \ --container-format bare \ --disk-format qcow2 \ --file focal-server-cloudimg-amd64.img \ Ubuntu-20.04

Ubuntu 18.04:

wget http: // cloud-images.ubuntu.com / bionic / current / bionic-server-cloudimg-amd64.img openstack image create \ --container-format bare \ --disk-format qcow2 \ --file bionic-server-cloudimg-amd64.img \ Ubuntu-18.04 

4. Добавяне на Debian Cloud Image към Openstack

Debian 10:

wget http: // cdimage.debian.org / cdimage / openstack / current-10 / debian-10-openstack-amd64.qcow2 openstack image create \ --container-format bare \ --disk-format qcow2 \ --file debian-10-openstack-amd64.qcow2 \ Debian-10

Debian 9:

wget http: // cdimage.debian.org / cdimage / openstack / current-9 / debian-9-openstack-amd64.qcow2 openstack image create \ --container-format bare \ --disk-format qcow2 \ --file debian-9-openstack-amd64.qcow2 \ Debian-9

5. Добавяне на CoreOS Cloud Image към Openstack

wget https: // стабилен.освобождаване.ядро-ос.net / amd64-usr / current / coreos_production_openstack_image.img.bz2 bunzip2 coreos_production_openstack_image.img.bz2 изображение на opentack create \ --container-format bare \ --disk-format qcow2 \ --file coreos_production_openstack_image.img \ CoreOS

6. Добавяне на Arch Linux Cloud Image към Openstack

$ wget https: // linuximages.de / openstack / arch / arch-openstack-LATEST-image-bootstrap.qcow2 $ imagestack image create \ --container-format bare \ --disk-format qcow2 \ --file arch-openstack-LATEST-image-bootstrap.qcow2 \ Arch-Linux

7. Добавяне на Gentoo Cloud Image към Openstack

$ wget https: // linuximages.de / openstack / gentoo / gentoo-openstack-LATEST-image-bootstrap.qcow2 $ openstack image create \ --container-format bare \ --disk-format qcow2 \ --file gentoo-openstack-LATEST-image-bootstrap.qcow2 \ Gentoo-Linux

8. Добавяне на изображение на Fedora CoreOS към OpenStack

Изтеглете изображение

wget https: // изгражда.кореос.fedoraproject.org / prod / streams / stable / builds / 33.20210426.3.0 / x86_64 / fedora-coreos-33.20210426.3.0-openstack.x86_64.qcow2.xz -O fedora-coreos-qemu.qcow2.xz

Извличане на изображението:

unxz fedora-coreos-qemu.qcow2.xz

Качете извлечено изображение:

openstack image create \ --container-format gore \ --disk-format qcow2 \ --file fedora-coreos-qemu.qcow2 \ fcos

9. Добавяне на изображение на Windows Server 2012

Изтеглете изображение от https: // cloudbase.it / windows-cloud-images / # изтегляне

$ gunzip -cd windows_server_2012_r2_standard_eval_kvm_20170321.qcow2.gz $ openstack image create \ --container-format gore \ --disk-format qcow2 \ --file windows_server_2012_r2_standard_eval_kvm_20170321.qcow2 \ Windows-Server-2012-R2-Std

Проверете списъка с изображения, налични в Glance.

$ openstack списък с изображения + -------------------------------------- + ------ --------------- + -------- + | ИД | Име | Състояние | + -------------------------------------- + ---------- ----------- + -------- + | 0850ee38-1bdf-4379-9c69-0cf73e8b7c65 | Arch-Linux-x86_64 | активен | | e98445b6-f14f-488c-a18a-1f66c6de15c7 | CentOS-7-x86_64 | активен | | 7b4b616e-71f3-4419-9777-7aee66fad62c | Cirros-0.4.0-x86_64 | активен | | 98bbd9e6-abbc-45fa-ac95-b91b7b18ba0a | Debian-9-amd64 | активен | | 113b90b6-4e1e-4715-b9ab-456c191a82b3 | Fedora-30-x86_64 | активен | | 06c17e8a-0d4c-428a-89b5-b0eb2489f403 | Ubuntu-16.04-x86_64 | активен | +--------------------------------------+---------------------+--------+

Задаване на опции за опции за изображения

Сега нека зададем всички изображения да бъдат публично видими и ги предпазвайте от случайно изтриване.

IMAGE_IDS = 'списък с изображения на opentack | egrep '[0-9a-f] 8 - [0-9a-f] 4 - [0-9a-f] 4 - [0-9a-f] 4 - [0-9a -f] 12 '-o' за i в $ IMAGE_IDS [@]; do openstack image set --public $ i openstack image set --protected $ i done

Потвърдете от таблото за управление на Horizon, като отидете на Проект> Изчисляване> Изображения. Трябва да забележите, че защитеният флаг е настроен на да за всички изображения, а видимостта също е настроена на обществена.

Следва добавяне на вкусове на OS: Как да добавите компютърни вкусове към Openstack от CLI

Справка:

Документация на OpenStack

Как директно да изтеглите торенти с помощта на услугата Cloud
BitTorrent е протокол, основан на споделянето на файлове между партньори и се използва за споделяне и изтегляне на файлове в интернет. Торент може да ...
6 начина да активирате десен бутон върху уебсайтове, които са го деактивирали
Най-добрите начини за активиране на десния бутон върху уебсайтове, които са го деактивирали:- Така стигате до този уебсайт, който има редица красиви ц...
Как да разберете дали някой ви краде WiFi или не
Как да разберете дали някой ви краде WiFi:- Използвате WiFi само за сърфиране и въпреки това получавате сметка за интернет от порядъка на хиляди? Е, б...